ANEXA I

Planul cu delimitarea teritoriului SDL

Anexa I: Planul cu delimitarea Teritoriului SDL

Harta cu Teritoriul SDL, Zonele Urbane Marginalizate și obiective de interes pentru populația din teritoriu


 

Delimitarea Teritoriului SDL - Zone Urbane Marginalizate și Zona Funcțională:

Teritoriul SDL urmărește linia intravilanului conform PUG-ului Municipiului Moinești (raportat la punctele cardinale după cum este așezat teritoriul conform PUG atașat) și este delimitat în partea sud-vestică de orașul Comănești, pe latura vestică de terenurile agricole ale Municipiului, iar mai apoi pe latura Nordică, teritoriul SDL continuă pe linia intravilanului având ca limită terenuri agricole și pădurea de pini. Pe latura estică este mărginit de râul Tazlău până aproape de Colegiul Tehnic Grigore Cobăicescu și apoi limita coboară spre sud perpendicular pe strada Tudor Vladimirescu. La sud teritoriul SDL este delimitat de strada Tudor Vladimirescu, Atelierelor până la intersecția cu strada Măgurei, pe care o urmează apoi pe limita intravilanului până în partea vestică.

Zona Urbană Marginalizată 1 (Martir Horia) se situează în sudul orașului Moinești, aproape de granița cu orașul Comănești, în cartierul numit generic "Văsâiești" și cuprinde locuințe de pe 3 străzi, respectiv Alexandru loan Cuza, str Martir Horia și Republicii.

Zonele Urbane Marginalizate 2 și 3 (Hangani) considerate o zonă unitară, este situată la Nord - Vest față de ZUM 1 (Martir Horia), în Sud - Vestul Muncipiului Moinești și cuprinde locuințe de pe 2 străzi: 1 MAI și Avram lancu, o zonă cu case. Cele mai multe locuințe sunt pe strada Avram lancu ~ cele cu numere impare din partea sudică sau pe partea stângă a străzii, strada Avram lancu fiind cuprinsă în ZUM de la prima intresecție cu strada 1 MAI, în apropiere de Grădinița cu program normal- nr 7 și se continuă până la capătul ei, aproximativ nr 124. Strada 1 MAI cuprinde câteva locuințe de la intersecția sudică cu strada Avram lancu și până la intersecția cu strada Păcii. Zona Urbană Marginalizată 4 (Plopilor) este situată la Nord - Est față de ZUM 1 (Martir Horia), ZUM 2 și 3, în partea centrală a Muncipiului Moinești și cuprinde locuințe de pe strada Plopilor, în special blocuri. Zona marginalizată începe din apropiere de Pizzeria City Garden, zona de unde strada Plopilor se bifurcă și urcă până la intersecția cu strada Oborului, în apropiere de Parchetul de pe lângă Judecătoria Moinești.

Zona Urbană Marginalizată 5 (Sadoveanu-Alecsandri) este situată exact în zona centrală a Municipiului Moinești la Nord față de ZUM 4 Plopilor și cuprinde locuințe de pe străzile Mihail Sadoveanu, Schelei, Vasile Alecsandri și Zorilor. Zona marginalizată este mărginită pe latura vestică de Parcul Pini, în partea nordică este strada Zorilor - în spatele și lateralul primăriei Moinești, de la intersecția cu strada Mihail Sadoveanu și strada General Nicolae Șova până la prima bifurcație și se continuă spre sud, pe latura estică, cu strada Vasiie Alecsandri până la intersecția cu strada Schelei. în sudul perimetrului avem Strada Schelei până la intersecția cu Ștefan Luchian.

Zona Urbană Marginalizată G (Călimani) este situată tot în apropiere de zona centrală a Municipiului Moinești la Vest de ZUM 5 și situată în continuarea acesteia și cuprinde locuințe de pe străzile Schelei, Căliman, Dezbenzinării, Dr Dumitru Bagdazar, Ștefan Luchian. Zona marginalizată are Strada Ștefan Luchian în partea sudică. Pe latura Nord-estică avem strada Schelei, mărginită în partea nordică de pădurea de pini. între cele două străzi este Dr Dumitru Bagdazar de la nr 1 până la nr 22.

Zona Urbană Marginalizată G (Lucăcești) este situată în partea Nord - Estică a Municipiului Moinești și cuprinde locuințe de pe străzile Lucăcești, Lucăcioaia, Pietrosu, Păltiniș, Sondorului, Mestecăniș și Primăverii. Zona marginalizată are Strada Lucăcești în partea estică - care este și drumul de legătură cu Comuna Zemeș și este la vest de râul Tazlăul Sărat. Pe celelalte laturi se continuă pe [inia intravilanului, conform PUG, având la Nord str Pietrosu, la Vest străzile Sondorului, parte din Lucăcioaia și Mestecăniș, iar în partea sudică străzile Primăverii și Păltiniș.

în zona funcțională aferentă zonelor urbane marginalizate, se află zona centrală cu str Tudor Vladimirescu, Gen Nicolae Șova, Osoiu, Zorilor, Ion Creangă, Libertății, Griviței, Constantin Dobrogeanu Gherea, Oituz, Păun Pincio, Căpitan Pavel Zăgănescu pentru acces la zona industrială, la zona comercială, la Centrul de Asistența Socială, departamentul de pompieri și biserici aferente diferitelor confesiuni din care fac parte, parcurile Pini, Central, Băi, Tei și Orizont, străzile Lucăcești, Căpitan Zăgănescu, Tristan Tzara, Luminii, George Coșbuc, Avîntului, George Enescu, Nicu Ene, Oituz + Fdt unde sunt școli gimnaziale, liceu, un club al elevilor, Centru de Asistență Socială, piață agroalimentară, zonă comercială și industrială și prin care se face accesul către instituțiile publice din centru.