Fișa intervenției #1

I1. Intervenție POR în amenajări ale spațiilor publice urbane ale comunităţii defavorizate

- crearea/reabilitarea/modernizarea spaţiilor publice urbane – străzi nemodernizate

- reabilitarea/modernizarea utilităţilor publice

1.                    

Regiune de dezvoltare

Județ

Oraș/municipiu

Regiunea: Nord -  Est

Județul: Bacău

Municipiul: Moinești

2.                    

Nume GAL

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ – ANGAJAMENT SOCIAL ,,GAL-AS”  MOINEȘTI

3.                    

Date de contact GAL

Adresă: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 206, Municipiul Moinești, Județul Bacău

Persoana de contact: Ivașcu Ramona

Telefon: 0744.523.598

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

4.                    

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul SDL, la nivelul Mun. Moineşti este format din 6 zone urbane marginalizate identificate de ”Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România”, dintre care 2 sunt pe aceleaşi 2 străzi şi o putem considera o singură zonă marginalizată. La aceastea se adaugă două zone urbane marginalizate identificate de ”Studiul de referință si Analiza diagnostic a nevoilor și problemele populației din zonele din teritoriul SDL (in special a ZUM)”: dintre aceastea o zonă o vom considera extindere la un ZUM existent – ZUM 5 Sadoveanu-Alecsandri, iar cealaltă este ZUM nou Lucăceşti. Astfel,  sunt 6 zone urbane marginalizate şi zona funcţională aferentă: ZUM 1 Martir Horia, ZUM 2 și 3 Avram Iancu, ZUM 4 Plopilor, ZUM 5 extins Sadoveanu Alecsandri, ZUM 6 Căliman, ZUM 7 nou Lucăcești. Teritoriul SDL este delimitat în partea S-V de orașul Comănești, pe latura V de terenurile agricole ale Municipiului, iar mai apoi pe latura Nordică, teritoriul SDL continuă pe linia intravilanului având ca limită terenuri agricole și pădurea de pini. Pe latura E este mărginit de râul Tazlău până aproape de Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu și apoi limita coboară  spre sud perpendicular pe str. Tudor Vladimirescu. La S teritoriul SDL este delimitat de strada  Tudor Vladimirescu, Atelierelor până la intersecția cu strada Măgurei, pe care o urmează apoi pe limita intravilanului până în partea V.

5.                    

Titlul intervenției

Intervenție POR în amenajări ale spațiilor publice urbane ale comunităţii defavorizate:

- crearea/reabilitarea/modernizarea spaţiilor publice urbane – străzi nemodernizate

- reabilitarea/modernizarea utilităţilor publice

6.                    

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia contribuie intervenția

Obiectiv specific 1 (INFRASTRUCTURĂ):

"Dezvoltarea infrastructurii de bază din zonele urbane marginalizate ale municipiului Moinești"

7.                    

Măsura din Planul de acțiune vizată prin intervenție

Măsura 1.1: Reabilitarea infrastructurii rutiere: reabilitarea drumurilor principale

Măsura 1.2: Reabilitarea și modernizarea  infrastructurii utilităţilor publice – apă și canalizare

8.                    

Justificarea intervenției

Intervenția permite rezolvarea Problemei #1: Infrastructura de bază slab dezvoltată

9.                    

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Comunitatea marginalizată din teritoriul SDL include toate ZUMurile, din care:

- ZUM 1, ZUM 4, ZUM 5, ZUM 6 - comunități roma

- ZUM 2 și 3 - comunități non - roma

10.                

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială)

Grupul ţintă vizat este reprezentat de 3.189 persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din teritoriul SDL.

11.                

Durata estimată a intervenției

Durata estimată a intervenţiei: 36 luni

12.                

Buget estimativ

1.285.715 Eur

13.                

Surse de finanţare

POR (1.260.000 Euro) și Contribuție proprie (25.715 Euro) 

14.                

Sustenabilitatea intervenției după încheierea perioadei de finanțare DLRC

Întreţinerea infrastructurii realizate prin intermediul acestei intervenţii se va realiza din surse proprii ale GAL-ului şi cu mobilizarea comunităţii. Astfel, se aşteaptă ca, în urma aplicării măsurilor care vizează responsabilizarea cetăţenilor, să crească şi durata de viaţă a infrastructurii create sau modernizate. 

Resursele financiare pentru întreținerea infrastructurii (reparații, modernizări) vor fi asigurate din bugetul propriu al Primăriei (membru GAL), în calitate de proprietar al infrastructurii.