antet

 

Fișa intervenției #3

I3. Intervenție POR în infrastructura de locuire:

- construire locuinţe sociale

1.                                                  

Regiune de dezvoltare

Județ

Oraș/municipiu

Regiunea: Nord -  Est

Județul: Bacău

Municipiul: Moinești

2.                                                  

Nume GAL

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ – ANGAJAMENT SOCIAL ,,GAL-AS”  MOINEȘTI

3.                                                  

Date de contact GAL

Adresă: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 206, Municipiul Moinești, Județul Bacău

Persoana de contact: Ivașcu Ramona

Telefon: 0744.523.598

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

4.                                                  

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul SDL, la nivelul Mun. Moineşti este format din 6 zone urbane marginalizate identificate de ”Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România”, dintre care 2 sunt pe aceleaşi 2 străzi şi o putem considera o singură zonă marginalizată. La aceastea se adaugă două zone urbane marginalizate identificate de ”Studiul de referință si Analiza diagnostic a nevoilor și problemele populației din zonele din teritoriul SDL (in special a ZUM)”: dintre aceastea o zonă o vom considera extindere la un ZUM existent – ZUM 5 Sadoveanu-Alecsandri, iar cealaltă este ZUM nou Lucăceşti. Astfel,  sunt 6 zone urbane marginalizate şi zona funcţională aferentă: ZUM 1 Martir Horia, ZUM 2 și 3 Avram Iancu, ZUM 4 Plopilor, ZUM 5 extins Sadoveanu Alecsandri, ZUM 6 Căliman, ZUM 7 nou Lucăcești. Teritoriul SDLeste delimitat în partea S-V de orașul Comănești, pe latura V de terenurile agricole ale Municipiului, iar mai apoi pe latura Nordică, teritoriul SDL continuă pe linia intravilanului având ca limită terenuri agricole și pădurea de pini. Pe latura E este mărginit de râul Tazlău până aproape de Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu și apoi limita coboară  spre sud perpendicular pe str. Tudor Vladimirescu. La S teritoriul SDL este delimitat de strada  Tudor Vladimirescu, Atelierelor până la intersecția cu strada Măgurei, pe care o urmează apoi pe limita intravilanului până în partea V.

5.                                                  

Titlul intervenției

Intervenție POR în infrastructura de locuire:

- construire locuinţe sociale

6.                                                  

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia contribuie intervenția

Obiectiv specific 3 (LOCUIRE):  

"Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială"

7.                                                  

Măsura din Planul de acțiune vizată prin intervenție

Măsura 3.1:

Construirea de locuinţe sociale în vederea asigurării accesului la o locuire adecvată pentru persoanele care în prezent ocupă adăposturi improvizate

8.                                                  

Justificarea intervenției

Intervenția permite rezolvarea Problemei #3: Condiții de locuire precare

9.                                                  

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Comunitatea marginalizată din teritoriul SDL include toate ZUMurile, din care:

- ZUM 1, ZUM 4, ZUM 5, ZUM 6 - comunități roma

- ZUM 2 și 3 - comunități non - roma

10.                                              

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială)

Grupul ţintă vizat este reprezentat de minim 400 persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din teritoriul SDL.

11.                                              

Durata estimată a intervenției

Durata estimată a intervenţiei: 36 luni

12.                                              

Buget estimativ

2.340.000 Euro

13.                                              

Surse de finanţare

POR (2.340.000 Euro) și Contribuție proprie (0 Euro) 

14.                                              

Sustenabilitatea intervenției după încheierea perioadei de finanțare DLRC

Întreţinerea infrastructurii realizate prin intermediul acestei intervenţii se va realiza din surse atrase de GAL şi cu mobilizarea comunităţii. Astfel, se aşteaptă ca, în urma aplicării măsurilor care vizează responsabilizarea cetăţenilor (ex. realizarea și distribuirea de regulamente privind utilizarea locuințelor sociale), să crească şi durata de viaţă a spaţiilor urbane create sau modernizate. 

Resursele financiare pentru întreținerea infrastructurii de locuire  (reparații, modernizări) vor fi asigurate din bugetul propriu al Primăriei (membru GAL), în calitate de proprietar al infrastructurii.