Fișa intervenției #10

I10 - Intervenție din surse proprii pentru îmbunătățirea imaginii publice și combaterea discriminării

1.                    

Regiune de dezvoltare

Județ

Oraș/municipiu

Regiunea: Nord -  Est

Județul: Bacău

Municipiul: Moinești

2.                    

Nume GAL

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ – ANGAJAMENT SOCIAL ,,GAL-AS”  MOINEȘTI

3.                    

Date de contact GAL

Adresă: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 206, Municipiul Moinești, Județul Bacău

Persoana de contact: Ivașcu Ramona

Telefon: 0744.523.598

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

4.                    

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul SDL, la nivelul Mun. Moineşti este format din 6 zone urbane marginalizate identificate de ”Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România”, dintre care 2 sunt pe aceleaşi 2 străzi şi o putem considera o singură zonă marginalizată. La aceastea se adaugă două zone urbane marginalizate identificate de ”Studiul de referință si Analiza diagnostic a nevoilor și problemele populației din zonele din teritoriul SDL (in special a ZUM)”: dintre aceastea o zonă o vom considera extindere la un ZUM existent – ZUM 5 Sadoveanu-Alecsandri, iar cealaltă este ZUM nou Lucăceşti. Astfel,  sunt 6 zone urbane marginalizate şi zona funcţională aferentă: ZUM 1 Martir Horia, ZUM 2 și 3 Avram Iancu, ZUM 4 Plopilor, ZUM 5 extins Sadoveanu Alecsandri, ZUM 6 Căliman, ZUM 7 nou Lucăcești. Teritoriul SDL este delimitat în partea S-V de orașul Comănești, pe latura V de terenurile agricole ale Municipiului, iar mai apoi pe latura Nordică, teritoriul SDL continuă pe linia intravilanului având ca limită terenuri agricole și pădurea de pini. Pe latura E este mărginit de râul Tazlău până aproape de Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu și apoi limita coboară  spre sud perpendicular pe str. Tudor Vladimirescu. La S teritoriul SDL este delimitat de strada  Tudor Vladimirescu, Atelierelor până la intersecția cu strada Măgurei, pe care o urmează apoi pe limita intravilanului până în partea V.

5.                    

Titlul intervenției

Intervenție din surse proprii pentru îmbunătățirea imaginii publice și combaterea discriminării

6.                    

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia contribuie intervenția

Obiectiv specific 7 (COMUNITATE ŞI IMAGINE PUBLICĂ):

"Promovarea spiritului comunitar, a înțelegerii reciproce precum și prevenirea și combaterea discriminării"

7.                    

Măsura din Planul de acțiune vizată prin intervenție

Măsura 7.1: Organizarea unor evenimente/ manifestări cultural-artistice și ale valorilor interetnice comune

Măsura 7.2: Organizarea de ședințe publice periodice pentru a informa și a consulta comunitatea cu privire la activitățile desfășurate în zonă, rezultatele și problemele legate de acestea

Măsura 7.3: Parteneriat cu mass media locală pentru construirea unui mesaj pozitiv despre zonă și transformarea acesteia

Măsura 7.4: Crearea unei aplicaţii software pentru semnalarea problemelor de către cetăţenii din comunitatea marginalizată

8.                    

Justificarea intervenției

Intervenția permite rezolvarea Problemei #7: Lipsa de coeziune la nivelul comunității și imaginea negativă a zonei

9.                    

Comunitatea marginalizată din teritoriu

Comunitatea marginalizată din teritoriul SDL include toate ZUMurile, din care:

- ZUM 1, ZUM 4, ZUM 5, ZUM 6 - comunități roma

- ZUM 2 și 3 - comunități non - roma

10.                

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială)

Grupul ţintă vizat este reprezentat de 3.189 persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din teritoriul SDL.

11.                

Durata estimată a intervenției

Durata estimată a intervenţiei: 60 luni

12.                

Buget estimativ

25.000  Eur

13.                

Surse de finanţare

finanțare din surse proprii (25.000  Euro)

14.                

Sustenabilitatea intervenției după încheierea perioadei de finanțare DLRC

Sustenabilitatea acestei intervenţii se va realiza din surse atrase de GAL şi cu mobilizearea comunităţii. Astfel, se aşteaptă ca, în urma aplicării măsurilor care vizează promovarea spiritului comunitar, a înțelegerii reciproce precum și prevenirea și combaterea discriminării (ex. organizarea unor evenimente/ manifestări cultural-artistice și ale valorilor interetnice comune, parteneriat cu mass media locală pentru construirea unui mesaj pozitiv despre zonă și transformarea acesteia etc.), să crească şi implicarea acestora în generarea de idei sau soluţii care să conducă la schimbarea imaginii zonei şi sentimentul de discriminare resimţit de comunitate faţă de restul municipiului. Parteneriatele care vor fi dezvoltate prin aplicarea acestei intervenţii vor contribui şi acestea la generarea de noi proiecte la nivel de teritoriu. 

Sustenabilitatea acestei intervenţii va fi asigurată printr-o serie de acţiuni care vizează atât implementarea de proiecte proprii ale GAL  (din surse proprii sau surse atrase) cât şi implicarea mediului privat şi dezvoltarea de proiecte în parteneriat sau cu atragerea unor finanţări provenite de la mediul de afaceri local.