Activitățile prevăzute în cadrul proiectului  “SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ –ANGAJAMENT SOCIAL “GAL-AS” MOINEȘTI”

 

Activitate

Subactivitate

Perioada de realizare

Activități transversale

A0.1 Managementul proiectului

7 Septembrie 2018 - 31 Octombrie 2023

A0.2 Intervenții suport ( indirecte)necesare implementării proiectului

7 Septembrie 2018 – 31 Octombrie 2023

A1. Funcționarea  GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ –ANGAJAMENT SOCIAL “GAL-AS” MOINEȘTI

A1.1 Operaționalizarea biroului GAL

7 Septembrie 2018 - 31 Octombrie 2023

A1.2 Informarea beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL

7 Septembrie 2018 - 31 Octombrie 2023

A1.3 Îmbunătățirea capacității GAL prin participarea la cursuri de formare

7 Septembrie 2018 - Septembrie 2020

A2. Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală

A2.1 Pregătirea și lansarea apelurilor de proiecte

7 Septembrie 2018 - Decembrie 2019      

A2.2 Evaluarea și selecția fiselor de proiect

 Ianuarie 2020 –  Noiembrie 2020

A3.3 Monitorizarea proiectelor

Martie 2020  -31 Octombrie 2023