Calendar estimativ al desfășurării Campaniei de animare, conștientizare și nediscriminare

 

Etapa

Tip eveniment

Perioada desfasurare

Locatie

Etapa 1 – Informare si animare teritoriu

2 evenimente de informare:

1.Eveniment de animare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL privind oportunitatile de finantare disponibile in cadrul SDL prin POCU (Programul Operational Capital Uman

2. Eveniment de animare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL privind oportunitatile de finantare disponibile in cadrul SDL prin POR (Programul Operational Regional)

10.12.2019, orele 11.00-13.00

11.12.2019, orele 11.00-13.00

 

 

Centrul Cultural “Lira” Moinești , Sala Multimedia

Str. Libertății, nr.1,  Moinești, jud.Bacău

 

Primăria Municipiului Moinești

Str. V.Alecsandri, nr.14,  Moinești, jud.Bacău

Etapa 2 – Campania de informare, prevenire si combatere a discriminarii

2 seminarii privind prevenirea si combaterea discriminarii

Februarie 2020- Septembrie 2020

 

Etapa 3 – Campanie de animare si constientizare

1 campanie atipica de inovare sociala

Iunie-Septembrie 2020