Situația privin achizițiile derulate de GAL-AS Moinești

în cadrul proiectului NR: POCU/390/5/1/123578, “ Sprijin pentru funcționarea Asociației Grupul de Acțiune Locală-Angajament Social “GAL-AS” Moinești”, Cod SMIS 2014+:123578

Actualizare Ianuarie 2020

Nr.crt.

Denumire achiziție

Activitate proiect

Descriere achiziție

Criteriu atribuire

Prestator

Contract/

comandă

Valoare

Contract/

Comandă

( lei fără TVA)

1

Servicii furnizare produse “Papetărie

/consumabile”

Subactivitate A 1.1.Operaționa-lizarea biroului GAL

CPV:

30125100-2

30192700-8

30199230-1

44424200-0

Achiziție directă

S.C. DNS

BIROTICA S.R.L.

125/

14.11.2018

1.823,30

2

Servicii furnizare produse “Papetărie

/consumabile”

Subactivitate A 1.1.Operaționa-lizarea biroului GAL

CPV:

30125100-2

22852000-7

30237410-6

30192700-8

30197642-8

30197210-1

30234300-1

Achiziție directă

S.C. TI SISTEM

S.R.L.

83/

20.05.2019

1.677,34

3

Servicii de organizare campanie de animare, conștientizare și nediscriminare

A1.2 Informarea beneficiarilor si potentialilor beneficiari, precum si a membrilor comunitatii vizate de SDL

CPV:

79952000-2

Achiziție directă

S.C. ORIGAMI CONSULTING SOLUTION S.R.L

289/

20.11.2019

44.000,00

4

Servicii evaluare propuneri ( fișe) de proiecte 

A2.2 Evaluarea si selectia fiselor de proiect

CPV 79400000-8

Achiziție directă

SC THINK Development&

Consultancy S.R.L.

319/

13.12.2019

90.000,00