Situația privind achizițiile derulate de GAL-AS Moinești în cadrul proiectului Nr: POCU/390/5/1/123578,

“ Sprijin pentru funcționarea Asociației Grupul de Acțiune Locală-Angajament Social “GAL-AS” Moinești”, Cod SMIS 2014+:123578

 

Actualizare MAI 2020

 

Nr.

crt.

Denumire achiziție

Activitate proiect

Descriere achiziție

Criteriu atribuire

Prestator

Contract/ comandă

Valoare

Contract/Comandă

( lei fără TVA)

1.        

Servicii furnizare produse “Papetărie/consumabile”

Subactivitate

A 1.1.Operaționalizarea biroului GAL

CPV:

30125100-2

30192700-8

30199230-1

44424200-0

Achiziție directă

S.C. DNS BIROTICA S.R.L.

125/14.11.2018

1.823,30

2.        

Servicii furnizare produse “Papetărie/consumabile”

Subactivitate

A 1.1.Operaționalizarea biroului GAL

CPV:

30125100-2

22852000-7

30237410-6

30192700-8

30197642-8

30197210-1

30234300-1

Achiziție directă

S.C. TI SISTEM S.R.L.

83/20.05.2019

1.677,34

3.        

Servicii de organizare campanie de animare, conștientizare și nediscriminare

Subactivitate

A 1.2 Informarea beneficiarilor si potentialilor beneficiari, precum si a membrilor comunitatii vizate de SDL

CPV:

79952000-2

Achiziție directă

S.C. ORIGAMI CONSULTING SOLUTION S.R.L

289/20.11.2019

44.000,00

4.        

Servicii evaluare propuneri     ( fișe) de proiecte

Subactivitate

A 2.2 Evaluarea si selectia fiselor de proiect

CPV

79400000-8

Achiziție directă

SC THINK Development&

Consultancy S.R.L.

319/13.12.2019

90.000,00

5.        

Servicii furnizare produse “Papetărie/consumabile”

Subactivitate

A 1.1.Operaționalizarea biroului GAL

CPV

30125100-2

22852000-7

30194900-4

30197643-5

30197210-1

30192160-0

30234300-1

30197320-5

30197110-0

30192121-5

30192123-9

24911200-5

Achiziție directă

SC MIT IT CENTER SRL

240/20.05.2020

4.273,08