Este lansat APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POCU/GAL-AS MOINEȘTI/2019/5/1/OS5.1

Este publicat “GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ”GAL-AS” MOINEȘTI în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020.

A fost publicat in sectiunea Finantari POR, spre consultare publica,

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ANGAJAMENT SOCIAL ”GAL-AS” MOINEȘTI

în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020

AXA PRIORITARĂ 9 - SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN

Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)

07.10.2019

A fost publicat in sectiunea Finantari POCU, spre consultare publica

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ANGAJAMENT SOCIAL ”GAL-AS” MOINEȘTI

în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

 Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC