Calendar orientativ privind lansările de fișe de proiecte în anul 2019

 

      APROB

                                                                                                                                                                                                             Președinte

                                                                                                                                                                                                                           Ramona IVAȘCU

 

Denumire GAL

Orașul/ Municipiul

Intervenția

Octombrie 2019

Data estimativă a lansării apelului de selecție

Data limită de depunere a fișelor de proiecte

Total sumă lansată pe intervenții POCU (2019..n)

Procent din alocarea financiară a SDL pentru intervenții POCU

Total sumă lansată pe intervenții POR (2019..n)

Procent din alocarea financiară a SDL pentru intervenții POR

Suma lansată (anul curent)

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ - ANGAJAMENT SOCIAL ”GAL-AS” MOINEȘTI

Municipiul Moinești, jud Bacău

I1. Intervenție POR în amenajări ale spațiilor publice urbane ale comunităţii defavorizate:  crearea/reabilitarea/modernizarea spaţiilor publice urbane – străzi nemodernizate;  reabilitarea/ modernizarea utilităţilor publice

1.260.000 euro

13. Noiembrie 2019

20 Ianuarie 2020

   

1.260.000 euro

100%

I2. Intervenție POR în amenajări ale spațiilor publice urbane ale comunităţii defavorizate: reabilitarea / modernizarea zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale şi comerciale

400.000 euro

13. Noiembrie 2019

20 Ianuarie 2020

   

400.000 euro

100%

I3. Intervenție POR în infrastructura de locuire: construire/ reabilitare/ modernizare locuinţe sociale

1.200.000 euro

13. Noiembrie 2019

20 Ianuarie 2020

   

1.200.000 euro

100%

I4. Intervenție POR în infrastructura de educaţie: construire/reabilitare/ modernizare de unităţi de învăţămînt preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli)

640.000 euro

13. Noiembrie 2019

20 Ianuarie 2020

   

640.000 euro

100%

I5. Intervenție POR în amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate: - construcţia / reabilitarea / modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activităţi sociale, comunitare, culturale, agrement şi sport

700.000 euro

13. Noiembrie 2019

20 Ianuarie 2020

   

700.000 euro

100%

I6. Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul ocupării forţei de muncă, furnizării de servicii și combaterii discriminării

1.180.000 euro

13 Noiembrie 2019

20 Ianuarie 2020

1.180.000 euro

100%

   

I7. Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul educaţiei, furnizării de servicii, asistență juridică și combaterii discriminării

500.000 euro

13 Noiembrie 2019

20 Ianuarie 2020

500.000 euro

100%

   

I8. Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul dezvoltarii/furnizării de servicii (sociale/medicale/ medico-sociale), educaţiei, ocupării forţei de muncă și asistență juridică

700.000 euro

13 Noiembrie 2019

20 Ianuarie 2020

700.000 euro

100%